Portfolio > Urban Sprawl

Urban Sprawl
Pen, Ink, Gouache on Paper
24"x36"
2008
Middle Ground
Oil and Acrylic on canvas
48" x 60"
2013
Loose Ends
Oil & Acrylic on Canvas
24"x24"
2012
A House Dosen't Make a Home
Oil on Canvas
60"x84"
2006
Community Pool
Oil on Canvas
60"x84"
2006
Breakfast Nook
Oil on Canvas
48"x72"
2006
What's in Season
Oil on Canvas
48"x60"
2006
Household
Oil on Canvas
18"x12"
2004
Domestic Clouds
Oil on Canvas
18"x14"
2004
Family Tree
Oil on Canvas
28"x44"
2004
Back Home
Oil on Canvas
36"x48"
2004